Przejdź do treści

Logo placówki

BIP

Witamy w PCPR

 

"Nigdy nie jesteśmy tak biedni,

aby nie stać nas było, na udzielenie pomocy bliźniemu"

 -Mikołaj Gogol-

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje KOORDYNATORÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Elbląskim informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

15. edycja konkursu GODNI NAŚLADOWANIA

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosiła 15. edycję Konkursu „Godni Naśladowania”.
W tym roku konkurs doczekał się sporych zmian, zmniejszono liczbę kategorii do czterech, ale pojawiła się kategoria nowa - na Przedsiębiorcę Godnego Naśladowania.

KONKURS LITERACKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ogłasza KONKURS LITERACKI, skierowany do dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Elbląskiego.

"Spotkanie z Mikołajem"

W dniu 8 grudnia 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zorganizowało dla dzieci  i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej „Spotkanie z Mikołajem”.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Program jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu na lata 2011-2015. Istotnym elementem Programu jest koordynacja działań podejmowanych przez Powiat na rzecz osób doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Powiat Elbląski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu jako Prowadzący postępowanie o zamówienie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2017, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione.

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU - Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "Aktywny start w przyszłość"

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiat Elbląski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu działając zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, w ramach Postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego na Usługi Społeczne o wartości zamówienia poniżej 750 000 € prowadzonego w trybie art. 138o Ustawy prawo zamówień publicznych pod nazwą „Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. „Aktywny start w przyszłość” w związku z problemami technicznymi, związanymi z załączeniem pliku ogłoszenia o zamówieniu publicznym. W celu zapewnienia reguły konkurencyjności oraz równego dostępu do dokumentacji technicznej dla wszystkich wykonawców wyznacza się nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 14.08.2017 r.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

Tomasz Domżalski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "Aktywny start w przyszłość"

Powiat Elbląski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ogłasza zamówienie pt.:  Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "Aktywny start w przyszłość"

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”

Powiat Elbląski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ogłasza  rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Program "AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ"

Powiat Elbląski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu od dnia 1 lipca 2017 roku realizować będzie projekt pn. „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Elbląg reprezentowaną przez GOPS w Elblągu, Gminą Pasłęk reprezentowaną przez MGOPS w Pasłęku, Gminą Tolkmicko reprezentowaną przez MGOPS w Tolkmicku oraz Stowarzyszenie „Daj Nadzieję” z siedzibą w Marwicy.

PFRON uruchomił nowe programy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowe programy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl, w zakładkach: "Program STABILNE ZATRUDNIENIE" oraz "Program PRACA-INTEGRACJA

Program Stypendialny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, iż Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zaproszenie na rekrutację w zajęciach ECIS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że Elbląskie Centrum Integracji Społecznej rozpoczęło rekrutację do udziału w zajęciach w ECIS.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
POSZUKUJE
wśród mieszkańców powiatu elbląskiego
kandydatów do pełnienia funkcji
ZAWODOWYCH i NIEZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH