Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Zaproszenie na rekrutację w zajęciach ECIS

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że Elbląskie Centrum Integracji Społecznej rozpoczęło rekrutację do udziału w zajęciach w ECIS.

Zaproszenie dotyczy:

Osób w wieku 50-65 lat zamieszkujących Elbląg i powiat elbląski, w tym:

- osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych

- osób niepełnosprawnych

- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)

- osób, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI)

- osób korzystających z pomocy społecznej.

Uczestnikom zaoferowano:

12-miesieczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

- wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez: psychologa, doradcę zawodowego,

coacha, trenera pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych) – 2 miesiące,

- praktyki zawodowe – max. 10 miesięcy realizowane u przedsiębiorców lub w pracowniach

CIS (pracownia usług opiekuńczych, pracownia usług krawieckich, pracownia gospodarcza,

pracownia  stolarska),

- kursy, szkolenia zawodowe,

- zwrot kosztów dojazdu dla osób z poza Elbląga.

Wsparcie jest dostosowywane do potrzeb i zasobów każdego Uczestnika.

Ponadto każdy Uczestnik będzie otrzymywał świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób

bezrobotnych przez cały okres uczestnictwa w CIS ( w pierwszym tzw. próbnym miesiącu wysokość świadczenia wynosi ½ wysokości zasiłku).

Rekrutacja do projektu:

- składanie formularzy zgłoszeniowych: do końca listopada br.

- rozmowy rekrutacyjne: listopad 2016 r.

 

Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy w załączniku):

- dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

ESWIP, ul. Zw. Jaszczurczego 17, pok. 19,

tel. 55 236 27 16, e-mail: h.oczkos@eswip.pl

- dla osób niepełnosprawnych:

ERKON, ul. Zw. Jaszczurczego 15,

tel. 55 232 69 35, e-mail: m.kaczmarczyk@softel.elblag.pl lub erkon@softel.elblag.pl