Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

AKTYWNY SAMORZĄD W 2020 ROKU

AKTYWNY SAMORZĄD W 2020 ROKU

Powiat Elbląski w 2020 roku kontynuuje realizację programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i dostępie w edukacji.

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 i Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ;

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I – od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Moduł II

– od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020,

– do 10 października 2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

Wszystkie wnioski będzie można składać w formie elektronicznej w darmowym Systemie Obsługi Wsparcia SOW (www.sow.pfron.org.pl). Osoby zainteresowane złożeniem wniosku przez Internet muszą posiadać Profil Zaufany. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany znajduje się na portalu SOW.

Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące realizacji programu w roku bieżącym znajdują się na stronie www.pfron.org.pl