Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Nowy projekt Elbląskiego Centrum Integracji.

Elbląskie Centrum Integracji rozpoczyna rekrutację do udziału w projekcie „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 3” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w trzech turach. Pierwsza tura realizowana będzie: od 01.09.2020 do 30.09.2021 r.

Zapraszenie skierowane jest do osób w wieku 18-64 lat zamieszkujących Elbląg i powiat elbląski w tym:

 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z przynajmniej 1 powodu (PUP, MOPS, PCPR),

 • osób z niepełnosprawnością,

 • osób korzystających z PO Pomoc Żywnościowa.

   

  ECIS oferuje wsparcie dla każdego Uczestnika projektu na okres 12 m-cy, w tym:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez psychologa, doradcę zawodowego, trenera pracy (w przypadku osób z niepełnosprawnością),

 • praktyki zawodowe – u przedsiębiorców lub w pracowniach CIS (usług krawieckich, biurowej, gospodarczej, stolarskiej),

 • kursy, szkolenia zawodowe,

 • zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Elbląga.

Wsparcie jest dostosowane do potrzeb i zasobów każdego Uczestnika.

Ponadto każdy Uczestnik będzie otrzymywał świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla os. bezrobotnych przez cały okres uczestnictwa w CIS (w pierwszym, tzw. próbnym miesiącu wysokość świadczenia wynosi ½ wys. zasiłku.)

Rekrutacja do projektu:

 • składanie formularzy zgłoszeniowych oraz rozmowy rekrutacyjne:

 • I tura do końca sierpnia 2020 r. (o kolejnych turach ECIS będzie informować na bieżąco).

W załączeniu - wzór formularza zgłoszeniowego (kliknij TU).

Formularze należy składać do biura projektu na ul. Szańcowej 1 w Elblągu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mail p.giermak@eswip.pl,  tel: 734 218 300.