Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, iż Stowarzyszenie SPES ogłasza nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy kierowany do rodzin deklarujących gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

Celem programu jest:

  • Trwała poprawa sytuacji życiowej rodzin, które opiekują się dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym oraz znajdują się w trudnej sytuacji finansowej,
  • Wspieranie rodzin gotowych aktywnie działać i przy pomocy stypendium dążyć ku trwałej poprawie sytuacji życiowej,
  • Wspólne przezwyciężanie sytuacji bytowych spowodowanych niedostatkiem, który utrudnia opiekę nad potrzebującym dzieckiem.

Wniosek może złożyć każda rodzina, która:

  • Opiekuje się dzieckiem, które nie skończyło 25 roku życia, znajdującym się w ciężkim stanie klinicznym tzn. wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
  • Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
  • Jest gotowa na podejmowanie działania w celu poprawy sytuacji rodziny.

Nabór wniosków trwa do 7 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę http://www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

 

Zapraszamy do składania wniosków do Programu Pomocy Dzieciom.