Przejdź do treści   A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Artykuły

Kampania "16 Dni Bez Przemocy"

Mając na uwadze zwiększenie skuteczności działań w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie kraju w tym naszego województwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu włączyło się w światową kampanię „16 Dni Bez Przemocy. Nasza placówka udziela poradnictwa i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

16 DNI AKCJI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

W 2021 roku przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 DNI AKCJI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Bezpłatny webinar dla rodziców zastępczych

Bezpłatny webinar dla rodziców zastępczych

„Jak Kupować i gotować, żeby nie zwariować?”

z Katarzyną Bosacką.

LINK do szkolenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi nie w Elblągu podaje link do szkolenia, które odbędzie się w dniu 18 października 2021 roku o godz. 18:00

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu rozpoczęło rekrutację uczestników do Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zamieszkałych na terenie powiatu elbląskiego.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udziela pożyczek na likwidację barier architektonicznych

W dniu 06.09.2021 r. wystartował nabór wniosków o pożyczkę w ramach Funduszu Dostępności.

Celem funduszu pożyczkowego jest udzielenie wsparcia na likwidację barier architektonicznych co ma skutkować zapewnianiem dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi i osób starszych.

Finansowaniu podlegają projekty mające na celu dostosowanie budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności, poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień wskazanych jako optymalny zakres działań.

Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych - raport

Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepelnosprawnych  opublikowano raporty dot. projektu :Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" Więcej informacji w załączniku.

 

 

Bezpłatny projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji  umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” dotyczącym usługi kompleksowej rehabilitacji, realizowanym przez instytut ADN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja do udziału w projekcie „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 3”.

Elbląskie Centrum Integracji rozpoczyna rekrutację do udziału w projekcie „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 3” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiany w realizacji rządowego programu „Dobry Startˮ, czyli tzw. 300+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że dnia 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.