Przejdź do treści   A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Artykuły

XXIII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny - konsultacje ze specjalistą pracy socjalnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zachęca do skorzystania z konsultacji ze Specjalistą Pracy Socjalnej.

XXIII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny - konsultacje z psychologiem.

XXIII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny przebiegają w naszym województwie pod hasłem: „Młodość – Miłość – Małżeństwo – Rodzina”.

POWRÓT DO ZDROWIA-POWRÓT DO PRACY - pilotażowy program kompleksowej rehabilitacji.

PFORN realizuje program ze środków unijnych pn.: "Wypracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Awaria centrali telefonicznej została usunięta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że awaria centrali telefonicznej została usunięta.

Pracownicy tut. Centrum oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności są już dostępni pod dotychczasowymi numerami telefonicznymi.

AWARIA LINII TELEFONICZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zawiadamia, że w związku z awarią wewnętrznej centrali telefonicznej, kontakt z pracownikami tut. Centrum oraz z pracownikami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności możliwy jest tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Harmonogram dyżurów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram dyżurów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu elbląskiego w 2021 roku

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu rozpoczęło rekrutację uczestników do Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zamieszkałych na terenie Powiatu Elbląskiego.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2021.

 

MODUŁ III NOWE TERMINY

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III oraz Module IV.