Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Artykuły

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” - PFRON

Zatwierdzono programy wspierające mieszkalnictwo osób z niepełnosprawnością z pakietu: " Samodzielnosc - Aktywnosć - Mobilnosć !". 

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z.o.o. realizuje projekt „STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji. Edycja II”

Program jest skierowany do mieszkańców gmin powiatu bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, nowomiejskiego, oleckiego, ostródzkiego lub szczycieńskiego

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA CUDZOZIEMCA W PIGUŁCE

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, obsługujący mieszkańców powiatu elbląskiego, podaje podstawowe informacje na temat orzeczeń o niepełnosprawności dla cudzoziemców.

LINK do szkolenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi nie w Elblągu podaje link do szkolenia, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 roku o godz. 18:00

Program społeczno – rozwojowy „Akademia Rozwoju”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju realizuje program społeczno – rozwojowy „Akademia Rozwoju”

Program "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2022 roku

Powiat Elbląski w 2022 roku kontynuuje realizację programu „Aktywny samorząd" , którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, iż od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

Nieodpłatna pomoc prawna.

Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania z dyżurów specjalistycznych w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

DODATEK WYCHOWAWCZY (500 +) ZMIANY !

Informacja o zmianach dotyczących dodatku wychowawczego (500+) w roku 2022

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące.