Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

POWRÓT DO ZDROWIA-POWRÓT DO PRACY - pilotażowy program kompleksowej rehabilitacji.

PFORN realizuje program ze środków unijnych pn.: "Wypracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Program skierowany jest do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby wrócić na rynek pracy w innym zawodzie zgodnym z ich zainteresowaniami oraz możliwościami zdrowotnymi. Jest to też szansa dla osób, które z powodów zdrowotnych nigdy nie pracowały, lecz mają silną motywację aby zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Kontakt w sprawie programu -   Warmińsko-Mazurski  oddział PFRON jest tel. 89 722 90 24, 882 789 201

ULOTKA INFORMACYJNA- DO POBRANIA