Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”

OTWÓRZ informację dot. Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.