Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Informacje szczegółowe dostępne w zakładkach:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi-w-module-iii-oraz-module-iv/

Termin składania wniosków: do dnia 16 listopada 2020 r.

  1. Wniosek o dofinansowanie Moduł III

  2. Zgoda na przetwarzanie danych – zapoznaj się z klauzulą informacyjną.

W celu otrzymania dofinansowania wniosek należy przesłać:

  1. Drogą elektroniczną poprzez System Obsługi i Wsparcia (SOW) - https://sow.pfron.org.pl/

  2. Pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

    ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

 

Jednocześnie informujemy, iż wypłaty dofinansowań będą realizowane po przekazaniu przez PFRON dodatkowych środków finansowych.