Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Program "Aktywny samorząd" w 2024 roku - nowy nabór

Program "Aktywny Samorząd" w 2024 roku - nowy nabór

Powiat Elbląski w 2024 roku kontynuuje realizację programu „Aktywny samorząd", którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu: 

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. Umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Program finansowany jest ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie PFRON: 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

oraz na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 

 pcprelblag.pl w zakładce NIEPEŁNOSPRWNOSĆ 

http://www.pcprelblag.pl/pages/34/program-pilotazowy---34-aktywny-samorzad--34-