Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

REKRUTACJA DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

REKRUTACJA DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

 

Masz problem ze stosowaniem przemocy?!

 

ZGŁOŚ SIĘ DO BEZPŁATNEGO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO

dla osób stosujących

przemoc w rodzinie.

 

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

został tak opracowany, aby zwiększyć skuteczność działań mających na celu zminimalizowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Program ma charakter psychoedukacyjny i został tak opracowany, aby osoby w nim uczestniczące mogły dowiedzieć się i nauczyć: w jaki sposób kontrolować zachowania agresywne wobec bliskich osób, jak wyrażać złość, frustrację, agresję tak aby nie wyrządzać innym krzywdy i nie sprawiać przykrości, opanować, opanować podstawowe techniki postępowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

W programie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu osoba może wziąć udział dobrowolnie (sama zgłosić się do udziału) lub obligatoryjnie (orzeczenie sądu).

 

CELE PROGRAMU:

Cel główny: powstrzymanie osoby od stosowania przemocy w rodzinie i zakończenie przemocy w rodzinie,

Cele szczegółowe:

 1. uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,

 2. uświadomienie sprawcy, czym jest przemoc oraz zachowania przemocowe,

 3. powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,

 4. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,

 5. zdobycie umiejętności komunikowania się, konstruktywnego wyrażania uczuć i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

 6. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,

 7. zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,

 8. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

 9. uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych,

 10. oddziaływanie edukacyjne w zakresie sprawowania skutecznej kontroli nad zachowaniami przemocowymi wobec partnerek.

   

  Możesz się zwrócić bezpośrednio do:

   

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

  55 233 62 82

 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach 55 248 63 74

 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku

  55 649 62 55

 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku

  55 231 63 24

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim

  55 231 56 10

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach

  239 43 96

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie

  55 231 12 93

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie

  55 249 72 38

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach

  55 248 84 73

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

  55 237 10 65, 55 237 10 66, 55 234 18 84

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE PRZYJMUJEMY DO 17.01.2020 R.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 55 233 62 82 wew. 17