Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku

Specyfika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku:

Placówka w Pasłęku pierwotnie od 2006 pełniła funkcję Samodzielnego Mieszkania jako grupa filialna Domu Dziecka „Orle Gniazdo" w Marwicy. Od początku praca w SM opierała się na elementach społeczności korekcyjnej. Głównym celem pracy jest jak najlepsze wszechstronne przygotowanie wychowanków do samodzielności. Placówka przeznaczona jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. W pierwotnych założeniach SM w Pasłęku miało być miejscem, gdzie uczyć się będą wychowankowie z Marwicy jako kolejny etap usamodzielnienia. W momencie zmian wprowadzonych przez ustawodawcę placówka stała się miejscem, do którego dzieci trafiają na podstawie skierowania a nie procesu przejścia.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku prowadzona jest jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, przeznaczona na 14 wychowanków powyżej 10 roku życia nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli wychowanek uczy się bądź też legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności i uczy się.

Proces usamodzielniania wychowanków realizowany jest poprzez przerzucenie odpowiedzialności za dom i sprawy codziennie na dzieci. W związku z tym domownicy samodzielnie gotują, robią zakupy, rozliczają się finansowo wobec wychowawców, samodzielnie piorą i dbają o drobne prace remontowe i konserwatorskie oraz teren wokół domu. Dzieje się to nieprzerwanie od 2006 roku. Zajęcia grupowe skoncentrowane są wokół eliminowania drugiego życia bazując na elementach społeczności korekcyjnej. Praca na relacjach i tworzenie poczucia bezpieczeństwa daje owoce w postaci otwartości, umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych. Taki sposób pracy powoduje, że w sposób kompleksowy przygotowujemy optymalnie ukształtowanych młodych ludzi gotowych do samodzielności. W codzienność wplecione są również elementy terapii poznawczo-behawioralnej indywidualnej.

Jasność i zaangażowanie osób dorosłych powoduje, że młodzież czuje się komfortowo i bezpiecznie.

Kadra.

Placówką kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy starszego wychowawcy koordynatora. Każdy z wychowawców kieruje procesem wychowawczym 3 wychowanków. Ilość etatów wychowawczych do obsługi placówki wynosi 5. W placówce zatrudniony jest również pracownik socjalny, którego głównym zadaniem jest praca z rodzinami wychowanków w celu wydźwignięcia się z kryzysu, który doprowadził do umieszczenia dziecka w placówce. Każdy pracownik merytoryczny spełnia wymagania kwalifikacyjne.

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie"

ul. Kopernika 20B
 
14-400 Pasłęk
Dyrektor Leszek Czyżewski
Tel. 55 230 41 03
www: www.caopow-powiatelblag.pl
powsm@caopow-powiatelblag.pl