Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Ogłoszenie dotyczące zatrudnienia członków PZON

INFORMACJA

 

Uprzejmie informuję, iż Starosta Elbląski, mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, prowadzi nabór lekarzy posiadających, co najmniej I stopieni specjalizacji z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, celem powołania na członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu realizuje zadania związane z ustalaniem, do celów pozarentowych i pozaubepieczeniowych:

  • niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które nie ukończyły 16 roku życia;

  • stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do osób powyżej 16 roku życia.

Dodatkowych, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00 pod numerem telefonu 55 233 62 82wew. 23.

Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Komeńskiego 40, 82 - 300 Elbląg

pokój Nr 6 lub 18

te. 55 233 62 82 wew. 23.