Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu rozpoczęło rekrutację uczestników do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zamieszkałych na terenie Powiatu Elbląskiego.

Zainteresowane uczestnictwem w programie osoby, proszone są o złożenie podania/wyrażenie zgody na udział w programie.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne, tzn. uczestnik nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

W zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania i nr telefonu.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów mija dnia 13.08.2021 r.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Centrum pod nr tel. 55 233 62 82 wew. 22, który udzieli Państwu dodatkowych informacji.

Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, ul. Komeńskiego 40 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pcprelblag.pl.

 PLAKAT Stop przemocy domowej