Przejdź do treści   A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

KOMUNIKAT dot. zmian w funkcjonowaniu PCPR oraz PZds.OoN w Elblągu

KOMUNIKAT

dot. funkcjonowania

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu

 

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, że w dalszym ciągu podstawowymi/preferowanymi formami kontaktu z pracownikami Centrum oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągupozostają:

 

  1. Skrzynka wrzutowa na korespondencję przy wejściu do budynku.
  2. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 55 233 62 82.
  3. Kontakt elektroniczny - adres mailowy: sekretariat@pcprelblag.plbądź poprzez skrzynkę PCPR w Elblągu dostępną na platformie ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PCPR_Elblag.
  4. Kontakt tradycyjny, listowny.

 

Wszelkie wnioski nadal pozostają dostępne poprzez stronę internetową tut. Centrum: www.pcprelblag.pl oraz w skrzynce przy drzwiach wejściowych.

 

Niemniej jednak, w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem merytorycznym, od 15 czerwca 2020 r. Urząd będzie otwarty dla interesantów w dotychczasowych godzinach pracy, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała poddać się pomiarowi temperatury ciała oraz posiadać obowiązkowo środek ochrony osobistej w postaci maseczki. Ponadto przy drzwiach wejściowych dostępny będzie dozownik z płynem dezynfekującym.

Liczba osób przebywających na terenie Centrum będzie ograniczona.

 

Biorąc pod uwagę zakres działania Centrum, w tym ścisłą współpracę z domami pomocy społecznej, podjęte działania podyktowane są wyłącznie troską o naszych interesantów, w zdecydowanej większości osób szczególnie narażonych na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-19.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

Tomasz Domżalski