Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Program wyrównywania różnic między regionami III

 

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III – 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2024. 

Wsparcie dostępne jest w ramach: 

 1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. Obszar C –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. Obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:

 1. Obszar A – do 197.000,00 na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne; - intensywność pomocy 55%
 2. Obszar B – do 176.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; - intensywność pomocy 55% , dla projektów w urzędach – 35%
 3. Obszar C – do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; - intensywność pomocy 70%
 4. Obszar D – na likwidację barier transportowych do:
 • 144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 351.500,00 zł dla autobusów;

Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 85% a w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej 95%

 1. Obszar E – do 17.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 2. Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż  192.000,00 zł  na remont bądź modernizację przeciwdziałającą  degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.
 3. W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi; - intensywność pomocy 50%

  

Więcej informacji o programie dostępne na stronie:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku-1/

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie
od 1 do 31 stycznia 2024 roku

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
ul. Komeńskiego 40

 

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru
A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłymbezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON. 

Dokumenty do pobrania:

 1. WNIOSEK
 2. Informator
 3. Szczegółowy wykaz załączników dla obszaru D
 4. Wzory załączników dla obszaru B
 5. Wzory załączników dla obszaru D
 6. Wzory załączników - ogólne