Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

FUNDUSZ STYPENDIALNY "WIEM, ŻE WARTO SIĘ UCZYĆ"

FUNDUSZ STYPENDIALNY "WIEM, ŻE WARTO SIĘ UCZYĆ"

„Wiem, że warto się uczyć” – edycja 2020/2021

Jest to ogólnopolski program, który trwa od 2005 roku. Dzięki
stypendiom pomagamy w osiąganiu lepszego wykształcenia, wyborze
szkoły, która zwiększa szanse, wyrównywaniu szans, rozwoju dzieciom
i młodzieży, które wychowują się poza własną rodziną.

Ważne jest dla nas wzmacnianie podmiotowości każdego dziecka. Co roku
we wrześniu rozpoczynamy nabór wniosków stypendialnych. Jak podaje
CBOS w Raporcie z 2019 roku „Do pracy czy na studia? Zmiany w
decyzjach edukacyjnych młodzieży” – „Wyraźne są różnice
między grupą osób, które swoje warunki materialne oceniają jako
złe, a tymi, które oceniają je jako przeciętne lub dobre – w
porównaniu z nimi na studia wybiera się odpowiednio o 10 i o 14
punktów procentowych mniej uczniów. (…) Nie bez znaczenia dla
przyszłej decyzji ucznia jest także rodzaj szkoły, w której się
uczy. Osoby, które najczęściej decydują się na studia, uczą się,
kolejno: w liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych i
technikach. Największy odsetek respondentów przerywających naukę
uczy się w pierwszej kolejności w zasadniczych szkołach zawodowych,
następnie w technikach i liceach zawodowych. Zależność ta nie
zmienia się na przestrzeni lat.”

Wiemy z wieloletniego doświadczenia, że każda kolejna edycja programu
mobilizuje dzieci oraz pomaga im uświadomić wagę odpowiedniego
wykształcenia. Przykład naszych stypendystów wpływa także
pozytywnie na ich rówieśników.

O stypendium mogą się starać wychowankowie domów dziecka oraz
podopieczni rodziców zastępczych. Stypendium jest przeznaczone dla
uczniów, którzy ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej.
Stypendia są wypłacane w comiesięcznych transzach, przez cały rok.

Na wnioski czekamy do 15 września.

Więcej informacji i wniosek online na stronie
https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

Pozdrawiamy,
FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO