Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Diament dobroci i serca dla państwa Renaty i Jarosława Jaskólskich

Podczas VIII Warmińsko-Mazurskiej Konferencji z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego statuetkę Diament dobroci i serca otrzymali rodzice zastępczy Państwo Renata i Jarosław Jaskólscy.

Jest to wyróżnienie przyznawane co rok rodzinom zastępczym za ich zaangażowanie, cierpliwości i ich trud włożony w opiekę nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. Przyznane wyróżnienia  stanowią  wyraz wdzięczności i uznania dla pełnej poświecenia pracy, jaka jest rodzicielstwo zastępcze. Wiele ciepłych słów skierowano również do pracowników systemu pieczy zastępczej, za ich wsparcie i pełną zaangażowania pracę na rzecz rodzin.

Państwo Renata i Jarosław Jaskólscy współpracują z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w zakresie pieczy zastępczej od 2021 roku. Powierzone im zadania wykonują z należytym zaangażowaniem oraz oddaniem. Potrafią całkowicie poświęcić się swojej roli. Dziecko uprzednio pozbawione prawidłowej opieki, obecnie ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i możliwość ciągłego rozwoju.

Rodzice zastępczy dali się poznać jako osoby spełnione życiowo i zawodowo. Oferują bardzo dużo ciepła, miłości i zrozumienia. Państwo Jaskólscy starają się realizować plany i cele życiowe, uwzględniając przy tym potrzeby swoje oraz podopiecznego. Z dużym zaangażowaniem podchodzą do powierzonej im funkcji. Podjęli szeroko rozbudowane działania na rzecz dogłębnego zdiagnozowania stanu zdrowia zarówno fizycznego jak i emocjonalnego, rozwoju psychofizycznego oraz wszelkich opóźnień rozwojowych. Każdego dnia z uśmiechem na twarzy stawiają czoło nowym wyzwaniom. Potrafią stworzyć prawdziwy dom dla dziecka dotkniętego głęboką traumą i brakiem zaufania do świata. Ich zaangażowanie i mądrość życiowa sprawiają, że obecnie Kamil z radością i otwartością zdobywa nowe doświadczenia.