Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu szuka kandydatów na rodziców zastępczych.

 

Zainteresowane rodzicielstwem zastępczym osoby mogą zgłaszać się do elbląskiego PCPR.

 

Rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby, które dają rękojmię właściwego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie mają jej ograniczonej ani zawieszonej, przebywają na terenie kraju, są zdolni do czynności prawnych oraz – jeśli ich to dotyczy – wypełniają obowiązek alimentacyjny. Kandydaci nie mogą być także karani i muszą cieszyć się odpowiednim stanem zdrowia. Powinni również posiadać dochód i zapewniać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Spełnianie tych warunków weryfikują pracownicy elbląskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po analizie złożonych przez kandydatów dokumentów i wizycie w ich miejscu zamieszkania kwalifikują zainteresowanych do udziału w obowiązkowym szkoleniu.

Na terenie Powiatu Elbląskiego szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych niezawodowych i zawodowych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Elbląskiego zainteresowanych utworzeniem rodzin zastępczych na spotkanie z pracownikami Centrum w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40.

Szczegółowych informacji na temat możliwości utworzenia rodziny zastępczej udzielają pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

w poniedziałki i wtorki w godz. 7.30 – 15.30,
w środy w godz. 7.30 – 17.00,
w czwartki w godz. 7.30 – 15.30 oraz
w piątki w godz. 7.30 – 14.00
pod nr tel. 55 233 62 82, wew. 17 i 22.

Plakat