Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej  jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką pobytu dziennego. Zadaniem warsztatu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków i możliwości do rehabilitacji społecznej oraz zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Uczestnictwo w warsztacie jest jedną z podstawowych form wspomagających proces rehabilitacji zawodowej. Terapia w warsztacie odbywa się poprzez różne techniki i formy terapii zajęciowej mające na celu:

  • rozwijanie umiejętności wykonywania czynność życia codziennego oraz wyrabianie zaradności osobistej,

  • rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych.

Uczestnikami warsztatu  mogą być osoby niezdolne do pracy, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawierające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.