Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że od 1 marca 2020 r. można składać wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przyjmowanie wniosków w 2020 r. następuje w trybie ciągłym od 1 marca do 31 sierpnia 2020 r., za wyjątkiem Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym), gdzie wnioski należy składać od 1 marca do 31 marca 2020 r. (II półrocze aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2019/2020) oraz od 1 sierpnia do 10 października 2020 r. (I półrocze aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2020/2021).

Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

oraz w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę SOW.

Link do strony:
https://sow.pfron.org.pl/

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP bądź podpisu elektronicznego i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Przypominamy również, iż zgodnie z nowymi kierunkami AS w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane - jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków (Modułu I) oraz jednorazowe zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w wysokości do 800 zł w przypadku Modułu II.

Pełna informacja na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki na temat zakładania konta oraz wypełnienie i wysłanie wniosków:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu tel: 800 889 777.

Połączenie jest bezpłatne, należy dzwonić w godzinach od 9.00 do 17.00.

Pomocne linki

Profil zaufany: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
Podpis elektroniczny: https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

W przypadku składania wniosków drogą elektroniczną poprzez platformę SOW załączniki wymagane (oświadczenie o dochodach, zaświadczenie z uczelni itd.) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW.

Wzory wniosków i załączników znajdują się w zakładce
NIEPEŁNOSPRAWNI/AKTYWNY SAMORZĄD