Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

oferta ECIS dla osób bezrobotnych

Elbląskie Centrum Integracji Społecznej  ruszyło z rekrutacją do kolejnej edycji ECIS. Zaproszenie skierowane jest do osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej; w tym do osób niepełnosprawnych.

Oferta dotyczy:

- praktyk

- świadczenia integracyjnego w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych

- możliwości podniesienia kwalifikacji poprzez szkolenie

- współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym

- określenia ścieżki zawodowej

- pomocy w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://pozarzadowiec.eswip.pl/aktualnosci/137

Kontakt pod numerem telefonu: 734 218 300.

 

Elbląskie Centrum Integracji Społecznej prowadzi swój fanpage na Facebooku, gdzie można znaleźć więcej informacji: https://www.facebook.com/ElblaskiCIS/?ref=bookmarks