Przejdź do treści   A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Dane kontaktowe Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, w którym funkcjonuje  Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Tel. 55 233 62 82
Fax. 55 233 62 82 wew. 16
e-mail: sekretariat@pcprelblag.pl

W skład Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej wchodzą:

Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- mgr Magdalena Szeligowska
nr tel. 55 233 62 82 wew. 17       

Referent
- Anna Staszkun
nr tel. 55 233 62 82 wew. 22 

Pomoc administracyjna
- lic. Angelika Frączkowska
nr tel. 55 233 62 82 wew. 22

Inspektor
- Bożena Markowicz
nr tel. 55 233 62 82 wew. 15 

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych
- lic. Weronika Szot
nr tel. 55 233 62 82 wew. 15

Pomoc administracyjna
- lic. Alicja Anuszek
nr tel. 55 233 62 82 wew. 11

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:     
-  mgr Małgorzata Tkaczyk                             
-  mgr Bartłomiej Kazimierczuk                        
-  mgr Paweł Słodkowski                           
nr tel. 55 233 62 82 wew. 22                

Pedagog:
- mgr Małgorzata Tkaczyk
nr tel. 55 233 62 82 wew. 22

Psycholog:
- mgr Marzena Szlitter