Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Dane kontaktowe Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, w którym funkcjonuje  Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Tel. 55 233 62 82
Fax. 55 233 62 82 wew. 16
e-mail: sekretariat@pcprelblag.pl

W skład Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej wchodzą:

Inspektor powiatowy
- Anna Staszkun

nr tel. 55 233 62 82 wew. 17       

Inspektor
- Bożena Markowicz
nr tel. 55 233 62 82 wew. 15 

Pomoc administracyjna
- lic. Weronika Szot
nr tel. 55 233 62 82 wew. 15

Pomoc administracyjna
- lic. Alicja Anuszek
nr tel. 55 233 62 82 wew. 22

Pomoc administracyjna
- mgr Anna Lewandowska
nr tel. 55 233 62 82 wew. 22

Pomoc administracyjna
- Danuta Denka
nr tel. 55 233 62 82 wew. 22

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:     
-  mgr Małgorzata Tkaczyk                             
-  mgr Bartłomiej Kazimierczuk                        
-  mgr Paweł Słodkowski                           
nr tel. 55 233 62 82 wew. 22                

 

Pedagog:
- mgr Małgorzata Tkaczyk
nr tel. 55 233 62 82 wew. 22

Psycholog:
- mgr Marzena Szlitter

nr tel. 55 233 62 82 wew. 22