Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Pomoc finansowa na inwestycje dot. zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Nowości w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów dotyczących inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w ramach obszaru A, przyjmowane są w Warmińsko – Mazurskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie w terminie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2019 roku.

Wzory wniosków oraz procedury realizacji są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl