Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udziela pożyczek na likwidację barier architektonicznych

Wnioski o pożyczkę można składać od dnia 6 września  2021 r. Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.

Celem Funduszu pożyczkowego jest udzielenie wsparcia na likwidację barier architektonicznych co ma skutkować zapewnianiem dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych,  rodziców z dziećmi i osób starszych.

Finansowaniu podlegają projekty mające na celu dostosowanie budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności, poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień wskazanych jako optymalny zakres działań.

Kwota przeznaczona na wypłaty pożyczek w ramach naboru to 15  mln zł.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://tarr.tarnow.pl/pozyczki-w-ramach-funduszu-dostepnosci/