Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Bezpłatny projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji  umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” dotyczącym usługi kompleksowej rehabilitacji, realizowanym przez instytut ADN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej osobom niepełnosprawnym podejmowanie aktywności społecznej, zawodowej oraz zatrudnienie/powrót na otwartym rynku pracy. Rehabilitacja kompleksowa prowadzona w ramach przyjętego modelu obejmuje szerokie wsparcie w powrocie do zdrowia, uzyskanie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Kryteria udziału w kompleksowej rehabilitacji – kto może wziąć udział?

Usługi kompleksowej rehabilitacji są kierowane do osób należących m.in. do kategorii:


• osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia /rehabilitacji szpitalnej;
• osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
• osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.

Gdzie będzie realizowana kompleksowa rehabilitacja?

• dla mieszkańców województwa warmińsko- mazurskiego - w Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym Wellness prowadzące ośrodek p.n. „Obok lasu”
w Grębiszewie k. Mińska Mazowieckiego.

Jak wziąć udział w projekcie?

  1.      Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie:

https://tinyurl.com/56rrjs9k

  1.      Po weryfikacji zgłoszenia uzyskają Państwo informację zwrotną o wstępnej kwalifikacji do projektu. Kandydaci, którzy spełnią kryteria przyjęcia do projektu zostaną poproszeni o wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej.
  2.      Po wypełnieniu formalności, ostatecznej kwalifikacji do udziału w Projekcie dokonują komisje kwalifikacyjne powołane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, lekarz i psycholog ocenią stan Państwa zdrowia i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej wraz ze skierowaniem z PFRON do Ośrodka Rehabilitacji kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia się do Ośrodka.

Więcej informacji na temat projektu dostępne są na stronach internetowych:

www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl oraz http://www.rehabilitacjwork.pl