Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Formularze do pobrania

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Wniosek oraz zaświadczenie lekarskie dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności - osoby dorosłe
 2. Wniosek oraz zaświadczenie lekarskie dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności - dziecko
 3. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU
 4. Wniosek o wydanie legitymacji
 5. Wniosek o wydanie karty parkingowej

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

Turnusy rehabilitacyjne

 1. Wniosek do pobrania
 2. Załacznik dla  rodzica/opiekuna prawngo lub pełnomocnika

 

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 1. Wniosek do pobrania
 2. załącznik nr 2 - oświadczenia

 

Likwidacja barier architektonicznych

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się

 1. Wniosek do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie
 3. załącznik nr 2  - oświadczenia

 

Likwidacja barier technicznych

 1. Wniosek do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie
 3. załącznik nr 2  - oświadczenia

 

Sprzęt rehabilitacyjny

 1. Wniosek do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie
 3. załącznik nr 2  - oświadczenia

 

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

 1. Wniosek dot. dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

 

Informacje dotyczące dofinansowań ze środków PFRON: