Przejdź do treści   A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Formularze do pobrania

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Wniosek oraz zaświadczenie lekarskie dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności - osoby dorosłe
 2. Wniosek oraz zaświadczenie lekarskie dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności - dziecko
 3. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU
 4. Wniosek o wydanie legitymacji
 5. Wniosek o wydanie karty parkingowej

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

 1. Wniosek dot. likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania 
 2. Wniosek dot. dofinansowania likwidacji bariery technicznych i w komunikowaniu się
 3. Wniosek dot. dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego 
 4. Wniosek dot. dofinansowania zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 5. Wniosek dot. dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 6. Wniosek dot. dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

 

Informacje dotyczące dofinansowań ze środków PFRON:

 1. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania
 2. Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się
 3. Turnus rehabilitacyjny
 4. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 5. Sprzęt rehabilitacyjny