Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Formularze do pobrania

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Wniosek oraz zaświadczenie lekarskie dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności - osoby dorosłe
 2. Wniosek oraz zaświadczenie lekarskie dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności - dziecko
 3. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU
 4. Wniosek o wydanie legitymacji
 5. Wniosek o wydanie karty parkingowej

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

Turnusy rehabilitacyjne

 1. Wniosek do pobrania
 2. Załacznik dla  rodzica/opiekuna prawngo lub pełnomocnika

 

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 1. Wniosek do pobrania

 

Likwidacja barier architektonicznych

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się

 1. Wniosek do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie

 

Likwidacja barier technicznych

 1. Wniosek do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie

 

Sprzęt rehabilitacyjny

 1. Wniosek do pobrania
 2. Zaświadczenie lekarskie

 

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

 1. Wniosek dot. dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych