Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Zmiany w programie "Aktywny samorząd"

Program „Aktywny samorząd”
– nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Starosta Elbląski informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Modułu I Obszaru C Zadania 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Z pomocy w programie mogą korzystać osoby posiadające:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia i nie kontynuujących nauki a posiadających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia - nie jest potrzebna pozytywna opinia eksperta PFRON.

W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto zakupu wózka.

Jednocześnie informuję, że nabór wniosków o dofinansowanie zakupu do wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym trwa do 31.08.2019 r.

Szczegółowe informacje:  www.pfron.org.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie pcprelblag.pl w zakładce NIEPEŁNOSPRAWNI