Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim,
82–340 Tolkmicko, Kamionek Wielki
kierownik Mariusz Kiełtyka
tel. 55 231 37 26, 55 231 37 67
BIP: http://zaz.bip.powiat.elblag.pl/
www: http://zaz.kamionekwielki.com.pl/

email: zaz@kamionekwielki.com.pl

 

Celem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej jest:

1) zatrudnienie 45 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których prowadzony proces rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotuje ich do życia w otwartym środowisku;

2)  pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Działalność w Zakładzie prowadzona jest w czterech podstawowych działach, tj.:

1) stolarskim;

2) tapicerskim;

3) usługowo-konserwatorskim;

4) pralni wodnej z barierą higieny;

Działania związane z koordynacją pracy osób niepełnosprawnych prowadzi 18 pracowników, zatrudnionych na 16,5 etatach.

Zatrudniona kadra oprócz kierunkowego przygotowania zawodowego posiada również odpowiednie predyspozycje osobowościowe, niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna, na rzecz niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, służące osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym, określające w szczególności:

1) poziom i zakres sprawności niezbędnych w pracy osoby niepełnosprawnej oraz metody służących ich osiągnięciu;

2) zakres dostosowania technologii z określeniem rodzajów czynności i oprzyrządowania stanowisk pracy przystosowanych do indywidualnych możliwości osoby niepełnosprawnej;

3) przewidywane efekty działań służących poprawie u zatrudnionych osób niepełnosprawnych sprawności psychofizycznych, zaradności osobistej i funkcjonowania społecznego w społeczeństwie.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi pełną dokumentację, dotyczącą uzyskiwanych efektów w zakresie prowadzonej na rzecz pracowników niepełnosprawnych rehabilitacji zawodowej i społecznej.