Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Program społeczno – rozwojowy „Akademia Rozwoju”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju realizuje

program społeczno – rozwojowy „Akademia Rozwoju”

 

Fundacja rozpoczyna nowy Program społeczno – rozwojowy „Akademia Rozwoju”, którego celem jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy poprzez zapewnienie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online.

 

Program jest skierowany wyłącznie do kobiet, które ukończyły 18 rok życia i spełniają co najmniej dwa z poniższych warunków:

 • mieszkają na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach;

 • pozostają bezrobotne;

 • mają niskie zarobki w gospodarstwie domowym;

 • w ich rodzinie występują problemy społeczne (np. piecza zastępcza itp.);

 • są matkami samotnie wychowującymi dzieci;

 • mają orzeczoną niepełnosprawność;

 • są rodzicami w rodzinach wielodzietnych bądź pochodzą z takiej rodziny (więcej niż 3 dzieci);

 • w ich życiu występuje inny niż wymienione wyżej istotny czynnik, który powoduje ich wyłączenie z aktywności społecznej lub zawodowej.

 

Program ma charakter szkoleniowy, jego celem jest:

 1. wsparcie kobiet poprzez edukację i wiedzę, aby umożliwić im polepszenie ich sytuacji ekonomicznej i społecznej – dać praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy, aby mogły rozwijać się zarówno jako pracodawcy, jak i pracownicy,

 2. przekazanie uczestniczkom Programu narzędzi i motywacji, które umożliwią im zwiększenie aktywności oraz dodadzą pewności siebie, pomogą w podejmowaniu odważnych decyzji, wyznaczaniu sobie celów i zwiększą świadomość znaczenia relacji międzyludzkich (networkingu) dla rozwoju zawodowego i osobistego.

 

W ramach Programu uczestniczki:

 • biorą udział w bezpłatnym kursie online składającym się z czterech warsztatów z tworzenia i edycji stron internetowych, wykorzystywania narzędzi online do realizacji własnych projektów w sieci, z zajęć z podstaw zakładania i prowadzenia działalności;

 • mają dostęp do dodatkowych bezpłatnych szkoleń – między innymi warsztatów z myślenia projektowego (design thinking);

 • otrzymują dodatkowe bezpłatne materiały edukacyjne i wskazówki, gdzie szukać wiedzy i możliwości nowych kompetencji;

 • mogą uczestniczyć w wydarzeniach mentoringowych i spotkaniach społeczności kobiet zaangażowanych w Program.

 

Rejestracja do Programu odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju.

 

Więcej informacji dostępnych na w/w stronie internetowej Programu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego z organizatorem Programu: akademia@fundacja.pfr.pl.