Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

RODZINY ZASTĘPCZE ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ I NABYWAJĄ NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI.

RODZINY ZASTĘPCZE ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ I NABYWAJĄ NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI.

W dniu 05.06.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Elbląskiego pn. „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”, które miało na celu uzyskania niezbędnej wiedzy na temat:

  1. efektywnej komunikacji z dziećmi w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju,

  2. nabycia umiejętności stawiania granic i wymagań odpowiednio do wieku i możliwości dziecka,

  3. wspierania dziecka w rozpoznawaniu, nazywaniu i wyrażaniu emocji,

  4. wyrażania oczekiwać w sposób zrozumiały dla dziecka,

  5. znaczenia konsekwencji w wychowaniu,

  6. ról pozytywnych wzmocnień w procesie wychowawczym,

  7. nabycia umiejętności radzenia sobie z frustracją wynikającą z niepowodzeń wychowawczych.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez A&M Firmę eventowo-szkoleniową reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Robaczek.