Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

MOBILNY PUNKT PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

MOBILNY PUNKT PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH – INDYWIDUALNYCH, MNOGICH I MASOWYCH WYDARZEŃ TRAUMATYCZNYCH.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu z przyjemnością informuje o nawiązaniu współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym Oddział w Olsztynie. Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Elbląg wznowił nowatorski i społecznie użyteczny projekt adresowany do społeczności lokalnej powiatu olsztyńskiego i elbląskiego: „Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych – indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych”.

Mobilny punkt to zadanie realizowane w ramach projektu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” współfinansowanego przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie i Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie.

Działania psychologów mobilnego punktu mają charakter interwencyjny. Podejmowane są na rzecz osób, rodzin, środowisk będących w stanie kryzysu w celu przywrócenia im równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zapobieganie wtórnej traumatyzacji poszkodowanych.

Aby skorzystać z pomocy psychologicznej w ramach mobilnego punktu interwencyjnego należy zadzwonić do dyżurującego psychologa-interwenta pod nr: 730 822 320 i zgłosić potrzebę udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej.

W dni powszednie pomoc jest udzielana w godzinach 14.00-22.00.

W dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach 09.00-22.00.

W sytuacjach tego wymagających, np. zdarzeniach mnogich lub masowych w innych godzinach wspólnie ustalonych.