Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Mając na uwadze zwiększenie skuteczności działań w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie kraju w tym naszego województwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu przyłącza się do propagowania i zachęca do zapoznania z informacjami na temat narzędzi mogących przynieść pomoc:


- gest „Pomóż mi” dzięki któremu możemy pokazać, że jesteśmy ofiarami przemocy domowej. Jego zadaniem jest ochrona ofiar przed ich oprawcami i zachęcenie ich do proszenia o wsparcie.

https://es-es.facebook.com/DopokiTrwaZycie/videos/mi%C4%99dzynarodowy-znak-kt%C3%B3ry-nie-uratowa%C4%87-ci-%C5%BCycie-/1011308746067289/

Po zobaczeniu gestu „Pomóż mi” pomoc dla osoby, która jest ofiarą przemocy uzyskamy:

  • pod numerami telefonów:
    • 22 668 70 00 „Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie,
    • 112 - numer alarmowy.

Informacje na temat gestu „Pomóż mi” zaobserwować można coraz częściej w mediach społecznościowych, są to zdjęcia dłoni, które układają się w międzynarodowy gest, który może po cichu zasygnalizować, że jest się w niebezpieczeństwie. Został on opracowany przez Canadian Women’s Foundation na początku pierwszego „lockdownu” jako sposób, by ofiary przemocy domowej niewerbalnie mogły poinformować, że potrzebują wsparcia.

- aplikacja „Twój Parasol”
Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja na telefon twojparasol.com, to narzędzie stworzone w celu skutecznego wsparcia osób zagrożonych przemocą.