Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Forum Animatorów Społecznych realizuje projekt "ARO – Akademia Rozwoju Osobistego"

Forum Animatorów Społecznych poszukuje osób chętnych do udziału w projekcie "ARO – Akademia Rozwoju Osobistego", które są chętne do zmiany swojej sytuacji życiowej i spełniają następujące warunki:

  • są w wieku 18-64 lat,
  • mieszkają na terenie powiatu elbląskiego (z wyłączeniem Gminy Milejewo i Miasta Elbląg),
  • obecnie pozostają bez zatrudnienia (są bierne zawodowo lub bezrobotne).

 

Projekt podzielony jest na 4 etapy:

Etap 1: diagnoza potrzeb i predyspozycji Uczestnika Projektu (indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym),

Etap 2: Kuźnia optymizmu – aktywizacja społeczno-zdrowotno-edukacyjna (warsztat Kuźnia optymizmu, indywidualne spotkania z psychologiem, trening kompetencji i umiejętności społecznych, inicjatywy lokalne),

Etap 3: Kuźnia fachowców – aktywizacja zawodowa i edukacyjna (warsztaty poszukiwania pracy, szkolenie ICT – kurs komputerowy z certyfikowanym egzaminem, indywidualne szkolenie zawodowe),

Etap 4: Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe (DLA CHĘTNYCH).

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, organizator zapewnia poczęstunek na czas trwania warsztatów i materiały edukacyjne.

Termin projektu został wyznaczony na luty-kwiecień 2022 r. oraz dodatkowo dla chętnych 3 miesięczny staż.

Działania projektowe będą odbywać się w mieście Elbląg.

 

Link do wydarzenia na Facebook: https://fb.me/e/1E7iKWvKk.

Zachęcamy do zapoznania się z "Regulaminem uczestnictwa w projekcie pn. "ARO – Akademia Rozwoju Osobistego".

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu Forum Animatorów Społecznych pod nr tel.: 795 050 348.

Regulamin - pobierz

Umowa uczestnictwa - pobierz