Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

16 DNI AKCJI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

25.11.2021 – 10.12.2021

16 DNI AKCJI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

               W 2021 roku przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 DNI AKCJI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  •   rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  •   wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  •   budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  •   zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  •   wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet.

Na kampanię wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat ma na celu podkreślenie związku  między przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka, a także położenie nacisku na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka.

Zapraszamy do odwiedzenia: