Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Poradnictwo Rodzinne

Poradnictwo specjalistyczne:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu świadczy bezpłatne poradnictwo na rzecz osób oraz rodzin zamieszkałych na terenie Powiatu Elbląskiego.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, specjalistycznych porad, które udzielane są w siedzibie naszego Centrum:

Poradnictwo świadczone przez psychologa:

Na rzecz osób i rodzin z terenu Powiatu Elbląskiego, mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym:

  1. problemów rodzinnych i wychowawczych,
  2. problematyki dotyczącej przemocy,
  3. problemów uzależnienia i współuzależnienia,
  4. problematyki dotyczącej aspektów psychicznych niepełnosprawności,
  5. psychoedukacji rodziców i ich dzieci.

Poradnictwo świadczone jest w:

  • środy – w godz. 11:45 – 15:45

  • czwartki – w godz.  8:45 – 10:45

Poradnictwo świadczone przez doradcę zawodowego:

Na rzecz osób i rodzin z terenu Powiatu Elbląskiego, mających trudności w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Poradnictwo świadczone jest w:

  • poniedziałki – w godz. 15.15 - 18.15

     

Skorzystanie z porady psychologa oraz doradcy zawodowego wymaga wcześniejszego osobistego lub telefonicznego umówienia się na wizytę.

Nr tel.: 55 233 62 82 wew. 22

 

 

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

  

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach: