Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Mieszkania Chronione

Mieszkanie chronione dla osób zaburzonych psychicznie w Tolkmicku

 

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku prowadzi mieszkanie chronione dla 6 osób zaburzonych psychicznie czasowo wymagających wsparcia.

Mieszkanie chronione

Celem mieszkania chronionego jest:

  1. utrzymanie osób zaburzonych psychicznie w ich naturalnym środowisku, a tym samym przeciwdziałanie zjawisku instytucjonalizacji;
  2. czasowe zapewnienie wsparcia osobom zaburzonym psychicznie, rekrutującym się ze środowiska lokalnego;
  3. usamodzielnianie niektórych mieszkańców domów pomocy społecznej, cierpiących na zespoły psychoorganiczne, których aktualny stan zdrowia umożliwia samodzielne życie, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.

Działalność mieszkania chronionego skierowana jest przede wszystkim do osób młodych, zaburzonych psychicznie, które ze względu na wiek i niepełnosprawność nie wymagają pełnego zakresu usług świadczonych przez stacjonarne placówki pomocy instytucjonalnej, natomiast zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania jest niewystarczający lub niemożliwy do realizacji, jak również niektórych mieszkańców domów pomocy społecznej, cierpiących na zespoły psychoorganiczne, których aktualny stan zdrowia umożliwia samodzielne życie.

Pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi niezbędny etap w drodze do uzyskania pełnej samodzielności życiowej.

Działalność mieszkania chronionego dla osób zaburzonych psychicznie, czasowo wymagających wsparcia, ma na celu:

  1. podtrzymywanie umiejętności manualno - fizycznych i intelektualno - psychicznych, dotyczących orientacji, zainteresowań, nawiązywania kontaktów;
  2. stworzenie bezpiecznych warunków życia;
  3. podtrzymywanie optymalnego stopnia funkcjonowania poprzez zindywidualizowanie oddziaływania mieszczącego się w zakresie leczniczo - rehabilitacyjnym oraz opiekuńczo - terapeutycznym;
  4. utrzymywanie stałych kontaktów z rodzinami osób przebywających w mieszkaniu chronionym.