Przejdź do treści A A A

Logo placówki

BIP

Formularze do pobrania

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Wniosek oraz zaświadczenie lekarskie dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności - osoby dorosłe
 2. Wniosek oraz zaświadczenie lekarskie dot. ustalenia stopnia niepełnospranwości - dziecko
 3. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

 1. Wniosek dot. likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania- NOWY WNIOSEK.
 2. Wniosek dot. dofinansowania likwidacji bariery technicznych i w komunikowaniu się
 3. Wniosek dot. dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego - NOWY WNIOSEK
 4. Wniosek dot. dofinansowania zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 5. Wniosek dot. dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 6. Wniosek dot. dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - NOWY WNIOSEK

 

Informacje dotyczące dofinansowań ze środków PFRON:

 1. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.
 2. Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się.
 3. Turnus rehabilitacyjny.
 4. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 5. Sprzęt rehabilitacyjny.