Przejdź do treści A A A

Logo placówki

BIP

Dane kontaktowe Zespołu ds. Pieczy Zastępczej

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, w którym funkcjonuje  Zespół ds. Pieczy Zastępczej.

Tel. 55 233 62 82
Fax. 55 233 62 82 wew. 16
e-mail: pcpr14@elblag.home.pl

W skład Zespołu ds. Pieczy Zastępczej wchodzą:

Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
- mgr Magdalena Paradowska
nr tel. 55 233 62 82 wew. 17       

Inspektor
- mgr Iwona Czmochowska
nr tel. 55 233 62 82 wew. 22 

Podinspektor
- mgr Wioletta Sinkiewicz
nr tel. 55 233 62 82 wew. 22

Referent
- Bożena Markowicz
nr tel. 55 233 62 82 wew. 15 

Inspektor
- Lilianna Kubicka
nr tel. 55 233 62 82 wew. 15

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:     
-  mgr Magdalena Kaczorowska - Kraj                             
-  mgr Iwona Malewska - Danecka                          
-  mgr Magdalena Puch                             
-  mgr Bożena Bernaszuk - Paćko    
-  mgr Natalia Kośnik
nr tel. 55 233 62 82 wew. 25                

Pedagog:
- mgr Małgorzata Tkaczyk
nr tel. 55 233 62 82 wew. 25

Psycholog:
- mgr Marzena Szlitter