Przejdź do treści A A A

Logo placówki

BIP

 

 Program wyrównywania róznic między regionami III -   2019 rok

            Uprzejmie informujemy, iż została uruchomiona kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” .

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać
w terminie od 1 do 30 stycznia 2019 roku

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

ul. Komeńskiego 40.

            Wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E należy składać w terminie do dnia 30 października 2019 rokubezpośrednio w Oddziale PFRON, właściwym dla miejsca realizacji projektu.

 

 

DO POBRANIA:           WNIOSEK

 

 

 

            Szczegółowe informacje dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w tym:

  1. Obszary Programu realizowane w 2019 roku.
  2. treść „Programu wyrównywania różnic między regionami III”;
  3. Procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III 
  4. Aktualne komunikaty dotyczące Programu

 

dostępne są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/